Breaking News
Home / 2018 / ѹҤ (page 6)

Monthly Archives: ѹҤ 2018

รายชื่อพระภิกษุที่ได้รับการพิจารณาอนุมัติให้เดินทางไปต่างประเทศ ครั้งที่ ๒๓/๒๕๖๑

หนังสือถึงอธิบดีกรมการกงสุล  คลิกที่นี่ รายชื่อพระภิกษุ  คลิกที่นี่

อ่านต่อ

ขอเชิญร่วมงานแถลงข่าว “สวดมนต์ข้ามปี วิถีพุทธ ๒๕๖๒” วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๗.๐๐ น.

ขอเชิญร่วมงานแถลงข่าว... “สวดมนต์ข้ามปี วิถีพุทธ ๒๕๖๒” วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๗.๐๐ น. ณ บริเวณลานด้านหน้า “พระศรีศากยะทศพลญาณ ประธานพุทธมณฑลสุทรรศน์” องค์พระประธานพุทธมณฑล อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

อ่านต่อ

รมต.สุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ ลงพื้นที่ ณ จังหวัดอุดรธานี และจังหวัดหนองบัวลำภู

วันพุธ ที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๑ เมื่อเวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมอุดรธานี ๑ โรงแรมบ้านเชียง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมติดตามการดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่กลุ่มจังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑ (จังหวัดอุดรธานี เลย หนองคาย หนองบัวลำภู และบึงกาฬ) การนี้ นายสิปป์บวร แก้วงาม ผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ปฏิบัติราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พร้อมด้วย นายธงชัย พลพวก ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุดรธานี ร่วมการประชุม โดยนายสิปป์บวร แก้วงาม ผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้รายงานถึงโครงการที่ร่วมบูรณาการในพื้นที่ที่มีการพัฒนายิ่งขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้รับความร่วมมือกันในระหว่าง วัด ภาครัฐ และชุมชนโดยมีวัดเป็นจุดศูนย์กลาง และใช้หลักธรรมทางศาสนาในการพัฒนา คือ โครงการหมู่บ้านรักษาศีล๕,โครงการอารยสถาปัตย์,โครงการโรงเรียนพระปริยัติธรรม,โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข …

อ่านต่อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาให้บริการนำคณะพระภิกษุ สามเณร และบุคลากรผู้สนับสนุนงานด้านพระพุทธศาสนา ไปศึกษาดูงานสักการะสังเวชนียสถาน ๔ ตำบล ณ สาธารณรัฐอินเดียและสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-didding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาให้บริการนำคณะพระภิกษุ สามเณร และบุคลากรผู้สนับสนุนงานด้านพระพุทธศาสนา ไปศึกษาดูงานสักการะสังเวชนียสถาน ๔ ตำบล ณ สาธารณรัฐอินเดียและสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-didding)  คลิก

อ่านต่อ