Breaking News
Home / 2018 / ѹҤ (page 5)

Monthly Archives: ѹҤ 2018

วันครบรอบ ๓๖ ปี แห่งการเปิดป้ายพระนามพระศรีศากยทศพลญาณ ประธานพุทธมณฑลสุทรรศน์

วันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๐๙ น. นายสมเกียรติ ธงศรี รองผู้อำนวยการปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีบูชาและพิธีบวงสรวงเทพอารักษ์องค์พระประธานพุทธมณฑล เนื่องในวันครบรอบ ๓๖ ปี แห่งการเปิดป้ายพระนามพระศรีศากยทศพลญาณ ประธานพุทธมณฑลสุทรรศน์ โดยมีข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พร้อมด้วยพุทธศาสนิกชนร่วมในพิธีเป็นจำนวนมาก กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ /ข่าว ?

อ่านต่อ

คำสั่ง พศ ที่ ๑๒๖๑/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ จำนวน ๔๗ ราย

คำสั่ง พศ ที่ ๑๒๖๑/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ จำนวน ๔๗ ราย คลิกที่นี่

อ่านต่อ

เนื่องในอภิลักขิตสมัยขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๒

เนื่องในอภิลักขิตสมัยขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๒ เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก โปรดประทานพระรูป พร้อมกันนี้ ได้มีลายพระหัตถ์เชิญพุทธศาสนสุภาษิต ว่า “ขนฺติ หิตสุขาวหา ความอดทน นำมาซึ่งประโยชน์สุข” เป็นพระคติธรรม ประทานพรสำหรับความสุขปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๒

อ่านต่อ

รายชื่อพระภิกษุที่ได้รับการพิจารณาอนุมัติให้เดินทางไปต่างประเทศ ครั้งที่ ๒๔/๒๕๖๑

หนังสือถึงอธิบดีกรมการกงสุล  คลิกที่นี่ รายชื่อพระภิกษุ  คลิกที่นี่

อ่านต่อ