Breaking News
Home / 2018 / ѹҤ / 24

Daily Archives: Monday, 24 December 2018

แบบใบสมัครสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

แบบใบสมัคร คลิ๊กที่นี้

อ่านต่อ

รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานพัสดุ

ประกาศสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ คลิ๊กที่นี้

อ่านต่อ

การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

ประกาศสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2561 เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน ของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ คลิกที่นี่

อ่านต่อ

การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ประกาศสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2561 เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ คลิกที่นี่

อ่านต่อ