Breaking News
Home / 2018 / ѹҤ / 20

Daily Archives: Thursday, 20 December 2018

คำสั่ง พศ ที่ ๑๒๖๑/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ จำนวน ๔๗ ราย

คำสั่ง พศ ที่ ๑๒๖๑/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ จำนวน ๔๗ ราย คลิกที่นี่

อ่านต่อ

เนื่องในอภิลักขิตสมัยขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๒

เนื่องในอภิลักขิตสมัยขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๒ เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก โปรดประทานพระรูป พร้อมกันนี้ ได้มีลายพระหัตถ์เชิญพุทธศาสนสุภาษิต ว่า “ขนฺติ หิตสุขาวหา ความอดทน นำมาซึ่งประโยชน์สุข” เป็นพระคติธรรม ประทานพรสำหรับความสุขปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๒

อ่านต่อ