Breaking News
Home / 2018 / ѹҤ / 14

Daily Archives: Friday, 14 December 2018

รมต.สุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ ลงพื้นที่ ณ จังหวัดอุดรธานี และจังหวัดหนองบัวลำภู

วันพุธ ที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๑ เมื่อเวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมอุดรธานี ๑ โรงแรมบ้านเชียง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมติดตามการดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่กลุ่มจังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑ (จังหวัดอุดรธานี เลย หนองคาย หนองบัวลำภู และบึงกาฬ) การนี้ นายสิปป์บวร แก้วงาม ผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ปฏิบัติราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พร้อมด้วย นายธงชัย พลพวก ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุดรธานี ร่วมการประชุม โดยนายสิปป์บวร แก้วงาม ผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้รายงานถึงโครงการที่ร่วมบูรณาการในพื้นที่ที่มีการพัฒนายิ่งขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้รับความร่วมมือกันในระหว่าง วัด ภาครัฐ และชุมชนโดยมีวัดเป็นจุดศูนย์กลาง และใช้หลักธรรมทางศาสนาในการพัฒนา คือ โครงการหมู่บ้านรักษาศีล๕,โครงการอารยสถาปัตย์,โครงการโรงเรียนพระปริยัติธรรม,โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข …

อ่านต่อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาให้บริการนำคณะพระภิกษุ สามเณร และบุคลากรผู้สนับสนุนงานด้านพระพุทธศาสนา ไปศึกษาดูงานสักการะสังเวชนียสถาน ๔ ตำบล ณ สาธารณรัฐอินเดียและสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-didding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาให้บริการนำคณะพระภิกษุ สามเณร และบุคลากรผู้สนับสนุนงานด้านพระพุทธศาสนา ไปศึกษาดูงานสักการะสังเวชนียสถาน ๔ ตำบล ณ สาธารณรัฐอินเดียและสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-didding)  คลิก

อ่านต่อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการ โครงการส่งเสริมความมั่นคงของสถาบันพระพุทธศาสนาในพื้นที่ ๕ จังหวัด ชายแดนภาคใต้ การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงานการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในต่างประเทศ ศึกษาเรียนรู้ความสัมพันธ์ทางศาสนา ณ สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการ โครงการส่งเสริมความมั่นคงของสถาบันพระพุทธศาสนาในพื้นที่ ๕ จังหวัด ชายแดนภาคใต้ การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงานการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในต่างประเทศ ศึกษาเรียนรู้ความสัมพันธ์ทางศาสนา ณ สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biding)  คลิก

อ่านต่อ

ประกาศสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จำนวน 11 เรื่อง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์โปสการ์ดพระรูปสมเด็จพระสังฆราชพร้อมซอง คลิก ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถบัสปรับอากาศ จำนวน 1 คัน (กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล) คลิก ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกปริ้นเตอร์ จำนวน 2 รายการ คลิก ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 28 รายการ คลิก ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดพานพุ่มดอกไม้สด จำนวน 1 พาน คลิก ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำตรายาง จำนวน 4 รายการ คลิก ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 เครื่อง คลิก ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำตรายาง จำนวน 3 รายการ คลิก ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำฉากหลัง (backdrop) โครงการปฐมนิเทศและการอบรมสัมมนาร่วมกัน " หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี" และการพัฒนาข้าราชการพลเรือนที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติราชการของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 รุ่นที่ 1/2561 คลิก ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน …

อ่านต่อ