Breaking News
Home / 2018 / Ȩԡ¹ / 30

Daily Archives: Friday, 30 November 2018

พิธีเปิดสอบธรรมศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ภายใต้ชื่อ “โครงการธรรมศึกษาก้าวไกล เยาวชนไทยเข้มแข็ง”

วันพฤหัสบดีที่ ๒๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ สนามสอบวัดไร่ขิง พระอารามหลวง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดนครปฐม วัดไร่ขิง พระอารามหลวง สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา กำหนดจัดพิธีเปิดสอบธรรมศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ภายใต้ชื่อโครงการ“โครงการธรรมศึกษาก้าวไกล เยาวชนไทยเข้มแข็ง” โดยมี พระพรหมมุนี แม่กองธรรมสนามหลวง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วย พันตำรวจโท พงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส โดยพร้อมกันกับสนามสอบธรรมศึกษาทั่วประเทศ กว่า ๖,๐๐๐ แห่ง โดยในปีการศึกษา ๒๕๖๑ นี้ มีผู้สมัครเข้าสอบธรรมศึกษา จำนวนกว่า ๒,๓๐๐,๐๐๐ คน พันตำรวจโท พงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กล่าวว่า การจัดพิธีสอบธรรมศึกษาในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ที่สำคัญคือ เพื่อรณรงค์ …

อ่านต่อ