Breaking News
Home / 2018 / Ȩԡ¹ / 27

Daily Archives: Tuesday, 27 November 2018

รัฐมนตรีลงพื้นที่ตรวจติดตามผลการดำเนินงานโครงการของคณะสงฆ์ในการขับเคลื่อน “วัด” เป็นศูนย์กลางชุมชนอย่างยั่งยืน ณ จังหวัดลำพูน และจังหวัดเชียงใหม่

วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ผู้กำกับดูแลสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ลงพื้นที่ตรวจติดตามผลการดำเนินงานโครงการของคณะสงฆ์ในการขับเคลื่อน “วัด” เป็นศูนย์กลางชุมชนอย่างยั่งยืน ณ วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร จังหวัดลำพูน โดยมีพระเทพรัตนนายก เจ้าคณะจังหวัดลำพูน เจ้าอาวาสวัดพระธาตุหริภุญชัย นายสำเริง ไชยเสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน นายณรงค์ ทรงอารมณ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ นายจำเริญ ศรีคำมูล ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยพุทธศาสนิกชนที่มาปฏิบัติธรรมภายในวัดให้การต้อนรับ เวลา ๑๓.๓๐ น. เดินทางไปยัง วัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นวัดศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ทางด้านสัตตมหาสถานและเป็นศูนย์กลางเชิงนิเวศน์เชิงการท่องเที่ยว โดยกราบนมัสการพระเทพปริยัติ เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ เจ้าอาวาสวัดเจ็ดยอด และเดินสำรวจวัด จากนั้นเวลา ๑๔.๑๕ น. เดินทางไปยังวัดร่ำเปิง (ตโปทาราม) จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดเชียงใหม่ …

อ่านต่อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์เครื่องมือช่างและอุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงาน จำนวน ๘ รายการ

คลิก

อ่านต่อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาให้บริการนำคณะพระภิกษุ สามเณร และบุคลากรผู้สนับสนุนงานด้านพระพุทธศาสนา ไปศึกษาดูงานสักการะสังเวชนียสถาน ๔ ตำบล ณ สาธารณรัฐอินเดียและสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-didding)

คลิก

อ่านต่อ

ติดตามผลการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ ประจำปี 2562

ติดตามผลการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ ประจำปี 2562 คลิกที่นี่

อ่านต่อ