Breaking News
Home / 2018 / Ȩԡ¹ / 22

Daily Archives: Thursday, 22 November 2018

ประกวดราคาจ้างเหมาบริการ โครงการส่งเสริมความมั่นคงของสถาบันพระพุทธศาสนาในพื้นที่ ๕ จังหวัด ชายแดนภาคใต้ การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงานการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในต่างประเทศ ศึกษาเรียนรู้ความสัมพันธ์ทางศาสนา ณ สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biding)

ประกาศ คลิก ประกวด คลิก TOR คลิก

อ่านต่อ

ประกวดราคาเช่ารถยนต์โดยสารขนาดไม่ต่ำกว่า ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) พร้อมคนขับ จำนวน ๕ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ คลิก ประกวด คลิก TOR คลิก

อ่านต่อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประชาสัมพันธ์การรณรงค์อารยสถาปัตย์ในวัดและพระพุทธศาสนสถาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

คลิกที่นี่

อ่านต่อ