Breaking News
Home / 2018 / Ȩԡ¹ / 19

Daily Archives: Monday, 19 November 2018

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด ๔๐,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๑๐ เครื่อง (สถาบันพระสังฆาธิการ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด ๔๐,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๑๐ เครื่อง (สถาบันพระสังฆาธิการ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คลิกที่นี่

อ่านต่อ

แถลงข่าว การจัดพิธีเปิดสอบธรรมศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ภายใต้ชื่อ “โครงการธรรมศึกษาก้าวไกล เยาวชนไทยเข้มแข็ง”

สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง คณะสงฆ์จังหวัดนครปฐม และสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้ร่วมกันจัดงานแถลงข่าวการจัดพิธีเปิดสอบธรรมศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ภายใต้ชื่อ “โครงการธรรมศึกษาก้าวไกล เยาวชนไทยเข้มแข็ง” ในวันศุกร์ที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (อาคารหลวงพ่อวัดปากน้ำ หลังที่ ๒) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์การเปิดสอบธรรมศึกษาทั่วประเทศ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ให้สื่อมวลชนได้รับทราบและนำเสนอข่าวต่อสาธารณชนให้ปรากฎแพร่หลายอย่างกว้างขวาง โดยมีผู้เข้าร่วมแถลงข่าวประกอบด้วยผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคือ สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ สำนักงานเจ้าคณะจังหวัดนครปฐม และโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา นายณรงค์ ทรงอารมณ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กล่าวว่า“ในยุคไทยแลนด์ ๔.๐ สังคมโลกมีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว จนปัจจุบันสังคมไทย ได้กลายเป็น “สังคมดิจิตอล” หรือ “สังคมออนไลน์” ที่ทุกคน ทุกเพศ ทุกวัย สามารถติดต่อสื่อสาร และเสพสื่อเทคโนโลยีได้ตลอดเวลา …

อ่านต่อ