Breaking News
Home / 2018 / Ȩԡ¹ / 07

Daily Archives: Wednesday, 7 November 2018

ย้ายข้าราชการ ระดับชำนาญการพิเศษ

ย้ายข้าราชการ ระดับชำนาญการพิเศษ คลิกที่นี่

อ่านต่อ

ร่าง TOR การจ้างเหมาบริการ โครงการสนับสนุนเจ้าคณะปกครองสงฆ์ พระภิกษุสามเณรและบุคลากรผู้สนับสนุนงานด้านพระพุทธศาสนาศึกษาดูงานและสักการะ ศาสนสถาน ณ สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ร่าง TOR การจ้างเหมาบริการ โครงการสนับสนุนเจ้าคณะปกครองสงฆ์ พระภิกษุสามเณรและบุคลากรผู้สนับสนุนงานด้านพระพุทธศาสนาศึกษาดูงานและสักการะ ศาสนสถาน ณ สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ราคากลาง คลิกที่นี่ เอกสารประกวดราคา คลิกที่นี่ TOR คลิกที่นี่

อ่านต่อ

การประชุมคณะทำงานโครงการ “สวดมนต์ข้ามปีวิถีพุทธ ๒๕๖๒”

วันอังคารที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายสมเกียรติ ธงศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานโครงการสวดมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๒ "สวดมนต์ข้ามปีวิถีพุทธ ๒๕๖๒" ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมอาคารหลวงพ่อวัดปากน้ำ ชั้น ๓ หลังที่ ๒ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม สำหรับโครงการสวดมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๒ "สวดมนต์ข้ามปีวิถีพุทธ ๒๕๖๒" มหาเถรสมาคมมีมติเห็นชอบให้วัดทุกวัดในราชอาณาจักรและวัดไทยในต่างประเทศ จัดให้มีการสมาทานศีล ฟังพระธรรมเทศนา สวดมนต์ และเจริญจิตตภาวนาข้ามปี ในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ และให้มีพิธีทำบุญตักบาตร ในวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๒ โดยส่วนกลางกำหนดจัดที่วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร และพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม …

อ่านต่อ