Breaking News
Home / 2018 / Ȩԡ¹ / 02

Daily Archives: Friday, 2 November 2018

ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดท่าตอน จ.เชียงใหม่ ในวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น.

ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดท่าตอน อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ ในวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น.

อ่านต่อ

การกำหนดจำนวนครั้งของการลา เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน

ประกาศสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เรื่องการกำหนดจำนวนครั้งของการลา และการมาทำงานสายของข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ คลิกที่นี่

อ่านต่อ

ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฎิบัติราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฎิบัติราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ รอบที่1/2562 คลิกที่นี่

อ่านต่อ