Breaking News
Home / 2018 / Ȩԡ¹

Monthly Archives: Ȩԡ¹ 2018

พิธีเปิดสอบธรรมศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ภายใต้ชื่อ “โครงการธรรมศึกษาก้าวไกล เยาวชนไทยเข้มแข็ง”

วันพฤหัสบดีที่ ๒๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ สนามสอบวัดไร่ขิง พระอารามหลวง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดนครปฐม วัดไร่ขิง พระอารามหลวง สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา กำหนดจัดพิธีเปิดสอบธรรมศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ภายใต้ชื่อโครงการ“โครงการธรรมศึกษาก้าวไกล เยาวชนไทยเข้มแข็ง” โดยมี พระพรหมมุนี แม่กองธรรมสนามหลวง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วย พันตำรวจโท พงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส โดยพร้อมกันกับสนามสอบธรรมศึกษาทั่วประเทศ กว่า ๖,๐๐๐ แห่ง โดยในปีการศึกษา ๒๕๖๑ นี้ มีผู้สมัครเข้าสอบธรรมศึกษา จำนวนกว่า ๒,๓๐๐,๐๐๐ คน พันตำรวจโท พงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กล่าวว่า การจัดพิธีสอบธรรมศึกษาในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ที่สำคัญคือ เพื่อรณรงค์ …

อ่านต่อ

การประชุมคณะทำงานการจัดทำแนวทางวิธีปฏิบัติการจัดส่งและรายงานประเด็นสำคัญที่ทันต่อสถานการณ์ของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

วันพุธ ที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายณรงค์ ทรงอารมณ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นประธานการประชุมคณะทำงาน การจัดทำแนวทางวิธีปฏิบัติการจัดส่งและรายงานประเด็นสำคัญที่ทันต่อสถานการณ์ของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ณ ห้องประชุมชั้น ๓ อาคารหลวงพ่อวัดปากน้ำหลังที่ ๒ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม โดยมีกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานเลขานุการกรม สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นฝ่ายเลขานุการ สำหรับการจัดทำแนวทางวิธีปฏิบัติการจัดส่งและรายงานประเด็นสำคัญที่ทันต่อสถานการณ์ของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ มีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อให้หน่วยงานของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคได้รับทราบแนวทาง วิธีการ และขั้นตอนการปฏิบัติอย่างละเอียดเกี่ยวกับการจัดส่งประเด็นข่าว และการรายงานประเด็นข่าวของหน่วยงาน เพื่อให้ทันตามห้วงระยะเวลาที่กำหนดได้อย่างทันการณ์ โดยการนำแอพพลิเคชั่นมาตอบโจทย์การสื่อสารในยุคไทยแลนด์ ๔.๐ และเป็นไปตามข้อกำหนดของ ก.พ.ร. ในการสร้างการรับรู้ความเข้าใจให้แก่ประชาชนได้อย่างทั่วถึง รวดเร็ว และทันเหตุการณ์ กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ /ข่าว ?

อ่านต่อ

รัฐมนตรีลงพื้นที่ตรวจติดตามผลการดำเนินงานโครงการของคณะสงฆ์ในการขับเคลื่อน “วัด” เป็นศูนย์กลางชุมชนอย่างยั่งยืน ณ จังหวัดลำพูน และจังหวัดเชียงใหม่

วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ผู้กำกับดูแลสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ลงพื้นที่ตรวจติดตามผลการดำเนินงานโครงการของคณะสงฆ์ในการขับเคลื่อน “วัด” เป็นศูนย์กลางชุมชนอย่างยั่งยืน ณ วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร จังหวัดลำพูน โดยมีพระเทพรัตนนายก เจ้าคณะจังหวัดลำพูน เจ้าอาวาสวัดพระธาตุหริภุญชัย นายสำเริง ไชยเสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน นายณรงค์ ทรงอารมณ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ นายจำเริญ ศรีคำมูล ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยพุทธศาสนิกชนที่มาปฏิบัติธรรมภายในวัดให้การต้อนรับ เวลา ๑๓.๓๐ น. เดินทางไปยัง วัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นวัดศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ทางด้านสัตตมหาสถานและเป็นศูนย์กลางเชิงนิเวศน์เชิงการท่องเที่ยว โดยกราบนมัสการพระเทพปริยัติ เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ เจ้าอาวาสวัดเจ็ดยอด และเดินสำรวจวัด จากนั้นเวลา ๑๔.๑๕ น. เดินทางไปยังวัดร่ำเปิง (ตโปทาราม) จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดเชียงใหม่ …

อ่านต่อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์เครื่องมือช่างและอุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงาน จำนวน ๘ รายการ

คลิก

อ่านต่อ