Breaking News
Home / 2018 / Ҥ (page 17)

Monthly Archives: Ҥ 2018

ผอ.พศจ.ลพบุรี ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดลพบุรีตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล (อปต.)วัดสายห้วยแก้ว

วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายบุญเชิด กิตติธรางกูร ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลพบุรี ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดลพบุรีตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล (อปต.) ตามโครงการขับเคลื่อนปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา ๖ ด้าน ณ หน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลสายห้วยแก้ว วัดสายห้วยแก้ว อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี

อ่านต่อ

ผอ.พศจ.ลพบุรี ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดลพบุรีตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลโคกตูม (อปต.)

วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายบุญเชิด กิตติธรางกูร ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลพบุรี ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดลพบุรีตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล (อปต.) ตามโครงการขับเคลื่อนปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา ๖ ด้าน ณ หน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลโคกตูม วัดห้วยบง อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

อ่านต่อ

ครบรอบ ๑๖ ปี สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

 วันพุธที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ สมเด็จพระพุฒาจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก เจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยาราม วรวิหาร กรุงเทพมหานคร และนายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เนื่องในงานวันศาสนูปถัมภ์ และวันสถาปนาสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ปีที่ ๑๖ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นหน่วยงานของรัฐ ไม่สังกัดกระทรวงหรือทบวง ภายใต้บังคับบัญชาขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี มีภารกิจเกี่ยวกับการดำเนินงานสนองงานคณะสงฆ์และรัฐ โดยการทำนุบำรุง ส่งเสริมกิจการพระพุทธศาสนาให้การอุปถัมภ์คุ้มครอง และส่งเสริมพัฒนางานพระพุทธศาสนา ดูแล รักษา จัดการศาสนสมบัติ พัฒนาพุทธมณฑลให้เป็นศูนย์กลางทางพระพุทธศาสนา รวมทั้งให้การสนับสนุนส่งเสริม พัฒนาบุคลากรทางพระพุทธศาสนา โดยได้รับการสถาปนาจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๔๕ และในวันนี้ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ มีอายุกาลดำเนินภารกิจ ครบรอบปีที่ ๑๖ กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ / …

อ่านต่อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง ๔ ราย

วัสดุสำนักงาน ๑๘ รายการ คลิกที่นี่ เครื่องไทยธรรม และดอกไม้โต๊ะหมู่บูชา คลิกที่นี่ คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ๘ รายการ คลิกที่นี่ เครื่องใช้ของสมเด็จพระสังฆราช ๑๓ รายการ  คลิกที่นี่

อ่านต่อ