Breaking News
Home / 2018 / Ҥ (page 15)

Monthly Archives: Ҥ 2018

ประกวดราคาการเช่ารถยนต์โดยสารไม่ต่ำกว่า ๑๒ ที่นั่ง พร้อมคนขับจำนวน ๕ คัน

ประกาศประกวดราคาการเช่ารถยนต์โดยสารไม่ต่ำกว่า ๑๒ ที่นั่ง พร้อมคนขับจำนวน ๕ คัน  คลิกที่นี่ เอกสารประกวดราคา  คลิกที่นี่ รายละเอียดคุณลักษณะการเช่า คลิกที่นี่

อ่านต่อ

เลื่อนข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น ตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ชำนาญการพิเศษ จำนวน ๒ ราย

เลื่อนข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น ตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ชำนาญการพิเศษ จำนวน ๒ ราย คลิกที่นี้

อ่านต่อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

เช่าพื้นที่บนอินเทอร์เน็ตเพื่อเผยแพร่เว็บไซต์ของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติและสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด คลิกที่นี่ เช่าพื้นที่อินเทอร์เน็ตสำหรับวางระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) คลิกที่นี่

อ่านต่อ

คำสั่งสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ที่ ๙๕๖/๒๕๖๑ เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้

คำสั่งสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ที่ ๙๕๖/๒๕๖๑ เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ คลิกที่นี่

อ่านต่อ