Breaking News
Home / 2018 / Ҥ / 16

Daily Archives: Tuesday, 16 October 2018

ประกาศเช่ารถยนต์โดยสารขนาดไม่ต่ำกว่า ๑๒ ที่นั่งจำนวน ๓ คัน (ดีเซล)

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง  คลิกที่นี่ TOR  คลิกที่นี่ เอกสารจัดซื้อจัดจ้าง  คลิกที่นี่

อ่านต่อ

ย้ายข้าราชการตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ไปดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับต้น

คำสั่งสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ที่ 1018/2561 ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2561 เรื่อง ย้ายข้าราชการ คลิกที่นี่

อ่านต่อ