Breaking News
Home / 2018 / ѹ¹ (page 2)

Monthly Archives: ѹ¹ 2018

ข้าราชการบรรจุใหม่ ของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ รายงานตัวเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ

วันศุกร์ที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๕๙ น. นางสาวจันทนา สุทธิเรืองวงศ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นประธานในพิธี การเข้ารายงานตัวของข้าราชการบรรจุใหม่ จำนวน ๕๘ คน ณ ห้องประชุมชั้นล่าง อาคารหลวงพ่อวัดปากน้ำ หลังที่ ๒ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม โดยในวันนี้ เป็นการเข้ารายงานตัวเพื่อเลือกจังหวัด ในการปฏิบัติราชการประจำสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนั้น ๆ จำนวน ๕๘ อัตรา และในภาคบ่าย คณะข้าราชการบรรจุใหม่ของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เดินทางไปปฏิบัติธรรม ณ วัดไร่ขิง พระอารามหลวง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม เป็นเวลา ๓ วัน และทำการฝึกอบรมความรู้ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนปฏิบัติงานจริง ต่อไป กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ / ข่าว   ?

อ่านต่อ

ประกาศราคากลาง

เช่าสัญญาณอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง (Leased Line) ของระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  คลิกที่นี่ เช่าสัญญาณอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง (Leased Line) ของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศกลางฯ คลิกที่นี่ เช่าสัญญาณอินเทอร์เน็ตแบบใยแก้วนำแสง (Fiber Optic) ของสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด คลิกที่นี่

อ่านต่อ

ผวจ.บึงกาฬ  พร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดบึงกาฬ  เป็นประธานในการทำบุญตักบาตร  ในโครงการปฏิบัติบูชาทำบุญตักบาตรในวันธรรมสวนะ 

วันจันทร์  ที่  ๒๔  กันยายน  ๒๕๖๑  นายนิรัตน์  พงษ์สิทธิถาวร  ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ  พร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดบึงกาฬ  เป็นประธานในการทำบุญตักบาตร  ในโครงการปฏิบัติบูชาทำบุญตักบาตรในวันธรรมสวนะ  จังหวัดบึงกาฬ  ซึ่งจังหวัดบึงกาฬร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดบึงกาฬ  และสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดบึงกาฬ  ดำเนินกิจกรรมโครงการฯ  ซึ่งจะจัดขึ้นที่วัดเจ้าคณะอำเภอทุกอำเภอ  โดยครั้งนี้จัดเป็นครั้งที่  ๓  ณ  วัดบึงสาราษฎร์  ตำบลโคกกว้าง  อำเภอบุ่งคล้า  จังหวัดบึงกาฬ  มีหัวหน้าส่วนราชการ  ข้าราชการ  นักเรียน  นักศึกษาและพุทธศาสนิกชน  เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

อ่านต่อ

ประชุมสัมมนาปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา  ๖+๑  คณะสงฆ์จังหวัดบึงกาฬ

วันอาทิตย์  ที่  ๒๓  กันยายน  ๒๕๖๑  นายธวัฒชัย  ทองสุกนอก  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดบึงกาฬ  ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ  ให้ปฏิบัติหน้าที่แทนในการเข้าร่วมประชุมสัมมนาปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา  ๖+๑  คณะสงฆ์จังหวัดบึงกาฬ  ในการนี้ได้ถวายความรู้ในเรื่องการป้องกันปัญหายาเสพติดในคณะสงฆ์  ตามมติมหาเถรสมาคม  ณ  วัดโพนสว่าง(โนนสว่าง)  ตำบลโคกก่อง  อำเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวัดบึงกาฬ  มีพระสังฆาธิการเข้าร่วมประชุม  จำนวน  ๔๐๐  รูป

อ่านต่อ