Breaking News
Home / 2018 / ѹ¹ / 25

Daily Archives: Tuesday, 25 September 2018

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง 25 ราย

วัสดุสำนักงาน ๑ รายการ คลิกที่นี่ วัสดุสำนักงาน ๑ รายการ  คลิกที่นี่ ตรายาง ๖ รายการ คลิกที่นี่ ตรายาง ๖ รายการ  คลิกที่นี่ วัสดุสำนักงาน ๑๓ รายการ คลิกที่นี่ เครื่องไทยธรรม ๓ รายการ คลิกที่นี่ ซื้อเที่ยน ๓ รายการ คลิกที่นี่ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ๓ รายการ คลิกที่นี่ ชุดกี๋พระ ๔ รายการ คลิกที่นี่ ตรายาง ๑๗ รายการ คลิกที่นี่ วัสดุสำนักงาน ๙ รายการ คลิกที่นี่ วัสดุสำนักงาน ๖ รายการ คลิกที่นี่ วัสดุสำนักงาน ๗ …

อ่านต่อ

ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทบริหาร ระดับต้น ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เรื่อง รายชื่อข้าราชการพลเรือนสามัญผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทบริหาร ระดับต้น ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และประกาศ วัน เวลา และสถานที่ประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง

ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับต้น ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เรื่อง รายชื่อข้าราชการพลเรือนสามัญ ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทบริหาร ระดับต้น ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และประกาศ วัน เวลา และสถานที่ประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง คลิกที่นี่

อ่านต่อ