Breaking News
Home / 2018 / ѹ¹ / 17

Daily Archives: Monday, 17 September 2018

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จำนวน ๓ รายการ

ซื้อพระเก้าอี้ (หลุยส์) พร้อมโต๊ะเคียง  คลกิที่นี่ ซื้อฉากกั้นห้อง  คลิกที่นี่ จ้างพิมพ์หนังสือรายงานปนะจำปี ๒๕๖๑  คลิกที่นี่

อ่านต่อ

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขัน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง ตำแหน่งนักวิชาการศาสนา ปฏิบัติการ และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขัน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง ตำแหน่งนักวิชาการศาสนา ปฏิบัติการ และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ คลิกที่นี่

อ่านต่อ