Breaking News
Home / 2018 / ѹ¹ / 07

Daily Archives: Friday, 7 September 2018

ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับต้น ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับต้น ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับต้น ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับต้น ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ คลิกที่นี่

อ่านต่อ

คำสั่งสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ที่ 871/2561 ลงวันที่ 6 กันยายน 2561 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ และ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ชำนาญการ)

คำสั่งสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ที่ 871/2561 ลงวันที่ 6 กันยายน 2561 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ และ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ชำนาญการ) คลิกที่นี่

อ่านต่อ

พศ. ร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชัน ๒๕๖๑

วันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ น. ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชัน ๒๕๖๑ ภายใต้แนวคิด "คนไทยตื่นรู้สู้โกง" ณ ห้องภิรัชฮอลล์ ๑ - ๓ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา เพื่อมุ่งส่งเสริมให้คนไทยทุกภาคส่วนลุกขึ้นมาเป็น Active Citizen ที่ปฏิวัติตนเองด้วยการไม่นิ่งเฉย และกล้าลุกขึ้นมาส่งเสียงต่อต้านการโกงทุกรูปแบบ ให้เกิดเป็นพลังที่พร้อมต่อสู้ปกป้องผลประโยชน์ของประเทศชาติ โอกาสนี้ พันตำรวจโท พงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้รับคัดเลือกให้เป็น ๑ ใน ๗ ของผู้ที่ได้รับมอบโล่ประกาศยกย่องบุคคลตัวอย่างที่ลุกขึ้นมาสู้โกง จากศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ เกษม วัฒนชัย องคมนตรี โดยมีนางสาวมาลินี สวยค้าข้าว ผู้อำนวยการกลุ่มป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ เป็นผู้แทนรับมอบโล่ กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ /ข่าว ?

อ่านต่อ

พิธีเปิดพระมหาวิหารหลวงพ่อโสธร

พิธีเปิดพระมหาวิหารหลวงพ่อโสธร วันพฤหัสบดีที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๑ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จเป็นประธานเปิดพระมหาวิหารหลวงพ่อโสธร ณ วัดโสธรวราราม วรวิหาร อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา เนื่องด้วยพระวิหารชั่วคราวหลังเก่าของวัดโสธรวราราม วรวิหาร ที่องค์หลวงพ่อโสธรองค์จำลองประดิษฐานอยู่รวมกับพระพุทธรูปอื่น ๆ เป็นพระวิหารขั่วคราวที่มีขนาดเล็ก เริ่มที่จะคับแคบไม่เพียงพอสำหรับพุทธศาสนิกชน ที่เข้ามากราบสักการะบูชา กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ /ข่าว ?

อ่านต่อ