Breaking News
Home / 2018 / ѹ¹

Monthly Archives: ѹ¹ 2018

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จำนวน ๖ รายการ

ซื้อพรม  จำนวน ๑๐ รายการ  คลิกที่นี่ ซื้อม่านปรับแสงพร้อมติดตั้ง  คลิกที่นี่ ซื้อไมค์ไวเลสกล้องวีดีโอ  คลิกที่นี่ จ้างเหมารถบัสปรับอากาศ ๒  ชั้น  คลิกที่นี่ จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์  จำนวน ๖ รายการ  คลิกที่นี่ จ้างทำกระเป๋าใส่เอกสาร  คลิกที่นี่

อ่านต่อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

จ้างปรับปรุงห้องน้ำ จำนวน ๔ ห้อง คลิกที่นี่ จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ชั้นล่าง (หลังที่ ๑)  คลิกที่นี่

อ่านต่อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

เช่าสัญญาณอินเทอร์เน็ตแบบใยแก้วนำแสง (Fiber Optic) ของสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด คลิกที่นี่ เช่าสัญญาณอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง (Leased Line) ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศกลางฯ คลิกที่นี่ เช่าสัญญาณอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง (Leased Line) ของระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต คลิกที่นี่  

อ่านต่อ

คำสั่งแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับต้น ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

คำสั่งสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ที่ 954/2561 ลงวันที่ 28 กันยายน 2561 เรื่อง ย้ายข้าราชการ คลิกที่นี่

อ่านต่อ