Breaking News
Home / 2018 / ԧҤ / 17

Daily Archives: Friday, 17 August 2018

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อ

จัดซื้อผ้าไตรจีวรเต็ม ผ้าห่มขนหนู ผ้าเช็ดตัวขนหนู และอังสะไหมพรม  คลิกที่นี่

อ่านต่อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 2 รายการ

ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓ รายการ  คลิกที่นี่ จ้างพิมพ์หนังสือแถลงการณ์คณะสงฆ์ เล่มที่ ๑๐๖ ตอนที่ ๔  คลิกที่นี่

อ่านต่อ

สื่อประชาสัมพันธ์แอพพลิเคชั่น “แจ้งภัยทางพระพุทธศาสนา” สำหรับสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดดาวน์โหลด

สื่อประชาสัมพันธ์แอพพลิเคชั่น “แจ้งภัยทางพระพุทธศาสนา” สำหรับสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดดาวน์โหลด Download คลิกที่นี้

อ่านต่อ

ขอเชิญประชาชนร่วมสวดมนต์ในพิธีมหามงคลฯ ณ พระลานพระราชวังดุสิต วันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม 2561 เวลา 18.00 น.

ขอเชิญประชาชนร่วมสวดมนต์ในพิธีมหามงคลบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวาย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2561 ณ พระลานพระราชวังดุสิต วันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม 2561 เวลา 18.00 น. ในการนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ เป็นประธานในพิธี สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (อัมพร อมพโร) เป็นประธานฝายสงฆ์และพระสงฆ์จำนวน 195 รูป เจริญพระพุทธมนต์ถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการนี้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลอากาศเอก เกษม อยู่สุข หัวหน้าสำนักราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อัญเชิญพระพุทธนรสีห์ …

อ่านต่อ