Breaking News
Home / 2018 / Զع¹ (page 5)

Monthly Archives: Զع¹ 2018

พศจ.นครสวรรค์เป็นเจ้าภาพร่วมจัดสภากาแฟยามเช้าที่นครสวรรค์

  วันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน 2561 เวลา 07.00 น.ณ โรงแรมบึงบระเพ็ด อ.เมือง จ.นครสวรรค์ นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ สนทนาสภากาแฟยามเช้ากับส่วนราชการ มีส่วนราชการร่วมเป็นเจ้าภาพ คือ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์ อบจ.นครสวรรค์ วัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์ ไปรษณีย์จังหวัดนครสวรรค์ บริษัททีโอที จำกัด(มหาชน)พลังงานจังหวัดนครสวรรค์ สำนักบริการลูกค้า กสท.นครสวรรค์และ สำนักงานอุตุนิยมวิทยาจังหวัดนครสวรรค์ บรรยากาศเป็นกันเอง เพื่อความเป็นสิริมงคล ผอ.พศจ.นว.มอบวัตถุมงคลหลวงพ่อทันใจ/หลวงพ่อเดิม พุทธาภิเษกโดยหลวงพ่ออ่อน จากวัดเทพสุทธาวาส ให้ผู้มาร่วมงานทุกคน และประชาสัมพันธ์งานพระพุทธศาสนาที่กำลังเป็นข่าว ให้ตั้งสติพิจารณาข่าวสาร และให้ร่วมกันบำรุงพระพุทธศาสนาให้มั่นคงสืบไป

อ่านต่อ

ผู้ตรวจราชการ พศ. เปิดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ระยะที่ ๒

วันจันทร์ที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ น. สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กองพุทธศาสนศึกษา กลุ่มการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา นายประพันธ์ ตั้นวัฒนา ผู้ตรวจราชการ ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เปิดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ระยะที่ ๒ (รุ่นที่ ๓ - ๔) ระหว่างวันที่ ๒๕ มิถุนายน - ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม รวมระยะเวลา ๗ วัน มีผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วย ผู้อำนวยการโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จำนวน ๑๐๔ รูป ผู้บริหารสถานศึกษา เป็นบุคลากรที่มีความสำคัญในการบริหาร จัดการ พัฒนาและบูรณาการสถานศึกษา …

อ่านต่อ

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราชฯ เสด็จออก รับการถวายสักการะจากประชาชน เนื่องในโอกาสจะทรงเจริญพระชนมายุ 91 พรรษา

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จออก ณ พระวิหาร วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม เพื่อรับการถวายสักการะจากประชาชน เนื่องในโอกาสจะทรงเจริญพระชันษา 91 ปี ในวันที่ 26 มิ.ย.2561 โดยสำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช เปิดให้ประชาชนทั่วไปเข้าเฝ้าถวายสักการะโดยไม่ต้องลงทะเบียนในวันอาทิตย์ที่ 24 และวันจันทร์ที่ 25 มิถุนายน 2561 ตั้งแต่เวลา 14.00-16.00 น. ณ พระวิหาร วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม สำหรับวันที่ 26 มิ.ย. เวลา 09.30 น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระราชูปถัมภ์ การบำเพ็ญพระราชกุศลฉลองพระชันษา 91 ปี สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ขอขอบคุณความอนุเคราะห์ ภาพ อนันต์ จันทรสูตร์ (Anant Chantarasoot) ข่าว สำนักข่าวเนชั่น …

อ่านต่อ

การลงพื้นที่ติดตามโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล ๕” จังหวัดเชียงราย และจังหวัดพะเยา

อ่านต่อ