Breaking News
Home / 2018 / Զع¹ (page 3)

Monthly Archives: Զع¹ 2018

พศจ.นครสวรรค์ ร่วมโครงการผู้ว่าพาทำบุญฯ ณ อ.โกรกพระ

  วัน​พุธ​ ที่​ 27  มิถุนายน​ 2561ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8​ เวลา​ 07.00 น. ณ​ วัดบ้านหว้า อำเภอโกรกพระ​ จังหวัด​นครสวรรค์ นาย​ธนาคม​ จ​งจิ​ระ​ ผู้​ว่าราชการ​จังหวัด​นครสวรรค์​​ เป็น​ประธาน​ในโครงการ​ผู้ว่าฯ พาทำบุญ​  เนื่องใน​วันธรรมเสวนะ  (วันพระ) โดยมีการทำบุญ​ตักบาตร การแสดงตนเป็นพุทธมามกะ การพบปะและพูดคุยกับพุทธศาสนิกชน​ ชาวจังหวัดนคร​สวรรค์​  โดยมีนาย​บรร​ลือ​ สง่า​จิต​ รอง​ผู้​ว่าราชการ​จังหวัด​นครสวรรค์ ปลัด​จังหวัด​นครสวรรค์ หัวหน้า​สำนักงาน​จังหวัด​นครสวรรค์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด วัฒนธรรม​จังหวัด​นครสวรรค์ นายอำเภอ​โกรกพระ​ หัวหน้า​ส่วน​ราชการ​ประจำ​จังหวัด​นครสวรรค์/อำเภอโกรกพระ​ ข้าราชการ เจ้า​หน้าที่ พี่น้องประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมทำบุญ ประมาณ 300 คน พระครูนิรมลธรรมสถิต จร วัดบ้านหว้า เป็นองค์แสดงพระธรรมเทศนา นายมาโนช เลาธนไพบูลย์ …

อ่านต่อ

พิธีปิดโครงการการประชุมสัมมนาประธานหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลทั่วปะเทศ

เมื่อวันอังคารที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๕.๓๐น. พระพรหมกวี เจ้าคณะภาค ๑๓ เมตตาเป็นประธานในพิธีปิดโครงการการประชุมสัมมนาประธานหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลทั่วปะเทศ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงานของหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ รุ่นที่ ๒ โดยในพิธีนายณรงค์ ทรงอารามณ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กล่าวสรุปผลการดำเนินโครงการ ณ หอประชุมพระเทพศาสนาภิบาล วัดไร่ขิง พระอารามหลวง จังหวัดนครปฐม การดำเนินการโครงการประชุมสัมมนาในครั้งนี้ เป็นรุ่นที่ ๒ จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๕-๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๑โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น ๘๐๐รูป ซึ่งเป็นประธานหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลจากทั่วประเทศ การดำเนินกิจกรรมภายใต้การดำเนินโครงการนี้ประกอบด้วย การบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ บทบาทสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติกับการสนับสนุนหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล โดยผู้บริหารสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ,การบรรยาย เรื่องบทบาทและภารกิจของหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล โดย พระพรหมเสนาบดี เจ้าคณะภาค ๗ ,กิจกรรมกลุ่มระดมความคิดเพื่อร่วมกันหาแนวทางในการพัฒนาหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล ,การบรรยาย เรื่อง ทิศทางการขับเคลื่อนหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล โดย …

อ่านต่อ

รอง ผอ.พศ.เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกสามเณรผู้ได้รับทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ ๒(รุ่นที่๒) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

วันพุธที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายณรงค์ ทรงอารมณ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกสามเณรผู้ได้รับทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ ๒(รุ่นที่๒) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมชั้น๓ อาคารสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ สืบเนื่องด้วยคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติให้กระทรวงศึกษาธิการ ดำเนินโครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ ด้วยการสนับสนุนการศึกษาแก่ผู้รับทุนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจนถึงปริญญาตรี โดยแบ่งสัดส่วนให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ สนับสนุนให้สามเณร โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จำนวน ๑๐ รุ่น รุ่นละ ๙๐ ทุนต่อปี ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๐ เป็นต้นไป

อ่านต่อ

แอพพลิเคชั่นแจ้งภัยพระพุทธศาสนา

  คู่มือการใช้ คลิกที่นี่ คู่มือการติดตั้ง Android  คลิกที่นี่ คู่มือการติดตั้ง IOS  คลิกที่นี่

อ่านต่อ