Breaking News
Home / 2018 / Զع¹ (page 2)

Monthly Archives: Զع¹ 2018

พิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๖.๐๐ น. มหาเถรสมาคม รัฐบาลโดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ครั้งที่ ๖ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๑ ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง โดยในพิธีมี สมเด็จพระพุฒาจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยาราม วรวิหาร กรุงเทพมหานคร ปฏิบัติหน้าที่แทน สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เป็นประธาน ฝ่ายสงฆ์ โดยมีพระสังฆาธิการและคณะสงฆ์ในเขตกรุงเทพมหานคร ร่วมเจริญพระพุทธมนต์ และพลเอกเทพพงศ์ ทิพยจันทร์ ปลัดกระทรวงกลาโหม เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ซึ่งในการนี้ นายณรงค์ ทรงอารมณ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พร้อมด้วยข้าราชการเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติและข้าราชการทุกหมู่เหล่า พุทธศาสนิกชนเข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก ภาพ/ …

อ่านต่อ

จังหวัดเพชรบุรี จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๗.๐๐ น. คณะสงฆ์จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบุรี โดยวัดหนองไม้เหลือง ได้จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชการที่ ๙ โดยมีนางฉัตรพร ราษฎร์ดุษดี ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานองค์กร และพุทธศาสนิกชน ณ วัดหนองไม้เหลือง อำเภอเมืองฯ จังหวัดเพชรบุรี

อ่านต่อ

การเดินทางมาสมัครสอบแข่งขันตำแหน่งนักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ

การเดินทางมาสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติโดยรถประจำทางสำหรับผู้มาสมัครสอบแข่งขันตำแหน่งนักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ จากอนุเสาวรีย์ชัยสมรภูมิ หรือถนนบรมราชชนนี สาย 539 (ลงหมู่บ้านร่วมเกื้อ) สาย 515(รถยูโร) ลงหน้ามหาวิทยาลัยมหิดล จากสนามหลวงนั่งสาย 556(รถยูโร) สาย 124 มาลงตลาดพุทธ หรือลงหน้ามหาวิทยาลัยมหิดล จากพาต้าปิ่นเกล้า เซ็นทรัลปิ่นเกล้า และถนนบรมราชชนนี นั่งรถตู้ สาย4 หมู่บ้านสินสมบูรณ์ (ต้นสายอยู่ข้างพาต้าปิ่นเกล้า) ลงป้ายหมู่บ้านร่วมเกื้อ จากตลาดพุทธฯ รอสาย 539 ลงป้ายหมู่บ้านร่วมเกื้อ หรือนั่งวินมอเตอร์ไซค์ จากหน้ามหาวิทยาลัยมหิดล ต่อวินมอเตอร์ไซค์รับจ้างหน้ามหาวิทยาลัย หรือนั่งสาย 84ก สาย 547 จากฝั่งตรงข้ามมหาวิทยาลัย (ลงป้ายหมู่บ้านร่วมเกื้อ) จากวงเวียนใหญ่ BTSบางหว้า บางแค หนองแขม นั่งสาย 84ก หรือสาย 547 ลงป้ายวัดญาณเวศกวัน จากรถไฟฟ้า BTS ให้ลงสถานีบางหว้า แล้วต่อสาย 84ก …

อ่านต่อ

พศ. นำคณะผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ศึกษาดูงานการพัฒนาระบบการศึกษา ในด้านการเรียนการสอน ณ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง

วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ นางจิรประภา เอี่ยวเจริญ ผู้อำนวยการกลุ่มการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ นำคณะผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ที่ร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ระยะที่ ๒ : รุ่นที่ ๓ และ ๔ เข้าศึกษาดูงานการพัฒนาระบบการศึกษา ในด้านการเรียนการสอน ณ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ กรุงเทพมหานคร สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ มีการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (English Program) โดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อในวิชาต่างๆยกเว้นวิชาภาษาไทย ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๔๔ รวมถึงกิจกรรมและเทคโนโลยีที่ใช้ในการสอน และสอนโดยครูชาวต่างประเทศและครูไทยที่มีความสามารถในด้านภาษาอังกฤษ เป็นโรงเรียนแบบอย่างที่ได้รับรางวัลพระราชทานของกรมสามัญศึกษาในปี พ.ศ. ๒๕๒๔, ๒๕๓๔ และ พ.ศ. …

อ่านต่อ