Breaking News
Home / 2018 / Զع¹ (page 10)

Monthly Archives: Զع¹ 2018

ครม.สัญจรนครสวรรค์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกฯ ลงพื้นที่เยี่ยมวัดในจังหวัดนครสวรรค์

วันจันทร์ ที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ) ซึ่งกำกับดูแลสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้ลงพื้นในการมาร่วมประชุม ครม.สัญจรนครสวรรค์เวลา ๑๔.๐๐ น.เข้ากราบนมัสการ พระราชมงคลโสภณ เจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์(ธ) วัดแสงธรรมสุทธาราม อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์ และเยี่ยมนักเรียน และมอบทุนการศึกษา ให้นักเรียน จำนวน ๔ โรง คือ โรงเรียนธนศรี  โรงเรียนวันทาสิริศึกษา  โรงเรียนวัดแสงธรรม และโรงเรียนสหวิทยานุสรณ์ จากนั้น...เวลา ๑๕.๐๐ น. ไปนมัสการพระเทพปริยัติเมธี เจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์ พระอารามหลวง อ.เมือง จ.นครสวรรค์ ต่อจากนั้นลงพื้นที่พุทธอุทยานนครสวรรค์ ชมนิทรรศการ จากคณะสงฆ์ ทั้ง ๑๕ อำเภอ มานำเสนอโครงการ วัด ประชา รัฐ สร้างสุข หน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลนำนิทรรศการมาแสดง …

อ่านต่อ

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติสนองงานพิธีทรงตั้งเปรียญธรรม๓ประโยคประจำปี๒๕๖๑

พันตำรวจโท พงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กล่าวว่า พิธีทรงตั้งเปรียญธรรม ๓ ประโยค เป็นราชประเพณีที่พระเจ้าแผ่นดิน ทรงตั้งเปรียญธรรมถวายพระภิกษุสามเณร ที่มีความรู้ ความสามารถสอบไล่ได้ ตามหลักสูตรการสอบบาลีสนามหลวง อีกประการหนึ่ง เพื่อเป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองต่อไป ดังนั้น เนื่องในพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เสด็จพระราชดำเนินทรงตั้งเปรียญธรรม ๙ ประโยค และเปรียญธรรม ๖ ประโยค ประจำปี ๒๕๖๑ ในปีนี้มีพระภิกษุสามเณรสอบได้เปรียญธรรม ๙ ประโยค จำนวน ๕๑ รูป และสอบได้เปรียญธรรม ๖ ประโยค จำนวน ๒๙๓ รูป รวมทั้งสิ้น ๓๔๔ รูป ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง เมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ สำหรับเปรียญธรรม …

อ่านต่อ

มอบประกาศนียบัตรแก่พระวิปัสสนาจารย์ผู้ผ่านการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมพระวิปัสสนาจารย์

วันศุกร์ที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ โดยกองส่งเสริมงานเผยแผ่พระพุทธศาสนา กลุ่มเผยแผ่พระพุทธศาสนา ร่วมกับศูนย์ฝึกอบรมพระวิปัสสนาจารย์ สำนักปฏิบัติธรรมประจำกรุงเทพมหานคร แห่งที่ ๔ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ จัดพิธีปิดพร้อมมอบประกาศนียบัตรแก่พระวิปัสสนาจารย์ผู้ผ่านการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมพระวิปัสสนาจารย์ เขตปกครองคณะสงฆ์หนกลาง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ โดยได้รับเมตตาจากพระธรรมปัญญาบดี เจ้าอาวาสวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ เป็นประธานในพิธีและมอบประกาศนียบัตรแก่พระวิปัสสนาจารย์ผู้ผ่านการฝึกอบรม จำนวน ๘๘ รูป การนี้นายณรงค์ ทรงอารมณ์ รองผู้อำนวยการ ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พร้อมด้วยนางรพีวรรณ บำรุง ผู้อำนวยการกลุ่มเผยแผ่พระพุทธศาสนา เข้าร่วมในพิธีดังกล่าว “โครงการฝึกอบรมพระวิปัสสนาจารย์ เขตปกครองคณะสงฆ์หนกลาง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑- ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ เพื่อฝึกอบรมพระภิกษุที่เข้าร่วมการฝึกอบรมเป็นพระวิปัสสนาจารย์ พร้อมทั้งถวายองค์ความรู้ด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เพื่อนำความรู้ที่ได้ฝึกอบรมไปอบรมพุทธศาสนิกชนผู้สนใจการปฏิบัติธรรม และเป็นการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในด้านสมถวิปัสสนากัมมัฏฐาน …

อ่านต่อ

สมเด็จพระพุฒาจารย์ เปิดโครงการยกระดับหมู่บ้านรักษาศีล ๕ หนุนเสริมหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล (อ.ป.ต.)

จดหมายข่าว พศจ.โคราช วันศุกร์ที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ คณะสงฆ์จังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับจังหวัดนครราชสีมา สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา ชมรมบวรรักษ์ศีล ๕ และศูนย์การค้าเทอร์มินอล ๒๑ โคราช จัดโครงการยกระดับหมู่บ้านรักษาศีล ๕ หนุนเสริมหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล (อ.ป.ต.) นครราชสีมา “สวดมนต์ศีล ๕ โคราช อนุรักษ์เพลงโคราช การแสดงผลงานหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล (อ.ป.ต.)” ประจำปี ๒๕๖๑ โดยมีสมเด็จพระพุฒาจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการยกระดับหมู่บ้านรักษาศีล ๕ หนุนเสริมหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล (อ.ป.ต.) ณ เทอร์มินอลฮอลล์ ชั้น ๔ ศูนย์การค้าเทอร์มินอล ๒๑ นครราชสีมา โครงการในครั้งนี้มีการจัดกิจกรรมประกอบด้วย ๑. การมอบโล่สวดมนต์ศีล ๕ ๒. การรับฟังการบรรยาย เรื่อง การดำเนินงานของหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล (อ.ป.ต.) …

อ่านต่อ