Breaking News
Home / 2018 / Զع¹ / 11

Daily Archives: Monday, 11 June 2018

โครงการยกระดับหมู่บ้านรักษาศีล ๕ หนุนเสริมหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล (อ.ป.ต.) นครราชสีมา

จดหมายข่าว พศจ.โคราช | วันศุกร์ที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ คณะสงฆ์จังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับจังหวัดนครราชสีมา สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา ชมรมบวรรักษ์ศีล ๕ และศูนย์การค้าเทอร์มินอล ๒๑ โคราช จัดโครงการยกระดับหมู่บ้านรักษาศีล ๕ หนุนเสริมหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล (อ.ป.ต.) นครราชสีมา “สวดมนต์ศีล ๕ โคราช อนุรักษ์เพลงโคราช การแสดงผลงานหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล (อ.ป.ต.)” ประจำปี ๒๕๖๑ ณ เทอร์มินอลฮอลล์ ชั้น ๔ ศูนย์การค้าเทอร์มินอล ๒๑ โคราช เจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก เมตตาเป็นประธานในพิธีเปิด โครงการในครั้งนี้มีการจัดกิจกรรมประกอบด้วย ๑. การมอบโล่สวดมนต์ศีล ๕ ๒. การรับฟังการบรรยาย เรื่อง การดำเนินงานของหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล (อ.ป.ต.) ที่มีประสิทธิผล จากพระธรรมโพธิมงคล …

อ่านต่อ