Breaking News
Home / 2018

Yearly Archives: 2018

ข่าว : สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสิงห์บุรี

วันอาทิตย์ที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘:๓๐ น. นางณภัค เทียนชัย ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสิงห์บุรี พร้อมด้วยบุคคลากรสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสิงห์บุรี เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันทักษะทางวิชาการกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ ๓ ครั้ังที่ ๑๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ณ โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดพิกุลทอง ตำบลพิกุลทอง อำเภอท่าช้าง จังหวัดสิงห์บุรี ในการนี้พระราชปริยัติสุธีรองเจ้าคณะภาค ๓ เจ้าอาวาสวัดธรรมามูล วรวิหาร เป็นประธานฝ่ายส่งฆ์ นายณรงค์ ทรงอารมณ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นประธานในพิธี โดยมีนายณัฐพล ธานีรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี เป็นผู้กล่าวรายงาน โดยนายณรงค์ ทรงอารมณ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พร้อมด้วยผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด ๑๒ จังหวัด ได้เยื่ยมชมนิทรรศการและและการแข่งขันทักษะวิชาการ

อ่านต่อ

ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชน “สวดมนต์ ข้ามปี วิถีพุทธ ๒๕๖๒”

มหาเถรสมาคม ร่วมกับ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชน "สวดมนต์ ข้ามปี วิถีพุทธ ๒๕๖๒" ในวันจันทร์ที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ พุทธมณฑล วัดทุกวัดในราชอาณาจักร และวัดไทยทั่วโลก   Download บทเจริญพระพุทธมนต์ สวดมนต์ข้ามปี วิถีพุทธ ๒๕๖๒ คลิกที่นี่

อ่านต่อ

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จัดประชุมสัมมนาพระปริยัตินิเทศก์ ทั่วประเทศ

วันพุธที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ร่วมกับ ศูนย์พระปริยัตินิเทศก์แห่งคณะสงฆ์ไทย จัดประชุมสัมมนาพระปริยัตินิเทศก์และผู้เกี่ยวข้อง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ณ หอประชุมพุทธมณฑล อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม โดยมี สมเด็จพระพุฒาจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก ปฏิบัติหน้าที่แทน สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาพระปริยัตินิเทศก์และผู้เกี่ยวข้อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ นายณรงค์ ทรงอารมณ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กล่าวถวายรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดประชุมสัมมนา โดย สังเขปดังนี้ พระปริยัตินิเทศก์ เป็นบุคลากรทางการศึกษาของคณะสงฆ์ มีความสำคัญ มีหน้าที่หลักคือการนิเทศ ติดตามประเมินผล และเสนอแนะแนวทางการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม แก่เจ้าคณะจังหวัด และ เจ้าสำนักเรียน เจ้าสำนักศาสนศึกษา หากพระปริยัติเทศก์ ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จะมีส่วนช่วยสนับสนุน ส่งเสริมการศึกษาพระปริยัติธรรม เป็นการจัดการศึกษาเพิ่มศักยภาพของพระภิกษุ …

อ่านต่อ