Breaking News
Home / สวดมนต์ข้ามปี / โครงการสวดมนต์ข้ามปีและกำหนดการ(ร่าง)

โครงการสวดมนต์ข้ามปีและกำหนดการ(ร่าง)

คลิกที่สัญลักษณ์

14-12-2559-12-21-31

เพื่อดาวน์โหลด

 

 

Check Also

มติมหาเถรสมาคมเรื่อง ขอความเห็นชอบโครงการสวดมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๐

คลิกที่ สัญลักษณ์ เพื่อดาวน์โหลด