Breaking News
Home / ข่าว / ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ / แผนการอุปถัมภ์คุ้มครองศาสนาต่างๆ ภายใต้คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๔๙/๒๕๕๙

แผนการอุปถัมภ์คุ้มครองศาสนาต่างๆ ภายใต้คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๔๙/๒๕๕๙

แผนการอุปถัมภ์คุ้มครองศาสนาต่างๆ

คลิกที่นี่

แบบรายงานโครงการ/กิจกรรมฯ

คลิกที่นี่

Check Also

แจ้งความประสงค์ขอย้าย

แจ้งความประสงค์ขอย้ายข้าราชการ ตำแหน่งประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการ และระดับชำนาญการ ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน และ ระดับชำนาญงาน ใ้หยื่นแบบคำร้อง ตั้งแต่ วันที่ 19 - 25 มีนาคม 2562 …