Breaking News
Home / ข่าว / ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ / แผนการอุปถัมภ์คุ้มครองศาสนาต่างๆ ภายใต้คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๔๙/๒๕๕๙

แผนการอุปถัมภ์คุ้มครองศาสนาต่างๆ ภายใต้คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๔๙/๒๕๕๙

แผนการอุปถัมภ์คุ้มครองศาสนาต่างๆ

คลิกที่นี่

แบบรายงานโครงการ/กิจกรรมฯ

คลิกที่นี่

Check Also

ย้ายข้าราชการ ระดับชำนาญการและปฏิบัติการ

ย้ายข้าราชการ ระดับชำนาญการและปฏิบัติการ คลิกที่นี่