Breaking News
Home / ข่าว / ข่าวภูมิภาค / พศจ.ขอนแก่นรายงานผลการดำเนินงานกิจกรรมแสดงความอาลัยพระบาทสมเด็จพรปรมินทรมหาภูมิพลอุดลยเดช

พศจ.ขอนแก่นรายงานผลการดำเนินงานกิจกรรมแสดงความอาลัยพระบาทสมเด็จพรปรมินทรมหาภูมิพลอุดลยเดช

วันที่ ๒๓-๒๔  มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา คณะสงฆ์จังหวัดขอนแก่นร่วมกับจังหวัดขอนแก่น โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดขอนแก่น จัดโครงการเทศน์มหาชาติ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

นายพงษ์ศักดิ์  ปรีชาวิทย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาด ข้าราชการ พ่อค้า ประชาชนชาวจังหวัดขอนแก่น และได้รับความร่วมมือจากคณะสงฆ์ทั้ง ๒๖ อำเภอ เข้าร่วมโครงการเทศน์มหาชาติ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช ณ พุทธมณฑลอีสานจังหวัดขอนแก่น ตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ซึ่งกิจกรรมในแต่วันดังนี้
วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๐
-พิธีบวชชีพราหมณ์
-ขบวนอัญเชิญพระอุปคต และขบวนแห่พระเวสสันดร
-พิธีเปิดงานเทศน์มหาชาติ
-เทศน์มาลัยหมื่นมาลัยแสน
-การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน

วันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๐
-พิธีแห่ข้าพันก้อน รอบองค์ประธานประจำพุทธมณฑลฯ
-เทศน์สังกาศ
-เทศมหาชาติ ๑๓ กัณฑ์ ทศพร หิมพานต์ ทานกัณฑ์ วนประเวสน์ ชูชก จุลพน มหาพน กุมาร มัทรี สักบรรพ มหาราช ฉกษัตริย์ นครกัณฑ์ ซึ่งมีหน่วยงานราชการเป็นเจ้าภาพกัณฑ์หลอน

วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๐
-แสดงธรรมเทศนา "ศีลกถา"
-พิธีทำบุญตักบาตร
-ผู้ปฏิบัติธรรมลาศีล ๘

และตลอดงานมีกิจกรรมสอยดาว สอยธรรม ณ บริเวณหน้าศาลาปฏิบัติธรรม

 

แบบรายงานการจัดกิจกรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

จังหวัดขอนแก่น(6 มี.ค. 60- 27มี.ค. 60)

ว/ด/ป รายงานกิจกรรม สถานที่ ประธานพิธี หน่วยงานที่ร่วมกิจกรรม จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม

(พระภิกษุสามเณร/ประชาชน)

23-25 มี.ค.60 โครงการเทศน์มหาชาติ ถวายพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอุดลยเดช พุทธมณฑลอีสานจังหวัดขอนแก่น ตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น           จังหวัดขอนแก่น นายพงษ์ศักดิ์ ปรีชาวิทย์

ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น

ส่วนราชการและประชาชนจังหวัดขอนแก่น/คณะสงฆ์ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม        700 รูป/คน

 

 

ผู้รายงาน

(นายรัฐวิชญ์  พาฉิมพลี)

นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ  รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดขอนแก่น

 

 

 

Check Also

พศจ.ลพบุรี จัดกิจกรรมผู้ว่าฯ พาสวดมนต์ เสริมสิริมงคล ในวันปีใหม่ไทย ประจำปี ๒๕๖๑

วันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๘.๓๐ น จังหวัดลพบุรี ร่วมกับ คณะสงฆ์จังหวัดลพบุรี และสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลพบุรี จัดกิจกรรมผู้ว่าฯ พาสวดมนต์  เสริมสิริมงคล ในวันปีใหม่ไทย ประจำปี ๒๕๖๑ ณ พระนารายณ์ราชนิเวศน์ อำเภอเมืองลพบุรี …