Breaking News
Home / ไม่มีหมวดหมู่ / ประมวลภาพ พิธีพระราชทานเพลิงศพ พระเทพมงคลนายก (สิงห อินทปญโญ) อดีตเจ้าคณะจังหวัดอุดรธานี (ธรรมยุต)

ประมวลภาพ พิธีพระราชทานเพลิงศพ พระเทพมงคลนายก (สิงห อินทปญโญ) อดีตเจ้าคณะจังหวัดอุดรธานี (ธรรมยุต)

 วันอาทิตย์ที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๐ สมเด็จพระวันรัต กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศราชวรวิหาร เป็นประธานพิธีพระราชทานเพลิงศพ พระเทพมงคลนายก (สิงห อินทปญโญ) อดีตเจ้าคณะจังหวัดอุดรธานี (ธรรมยุต) เดิมชื่อ สิงห์ ลาโพธิ์ เกิดวันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ.2481 บิดาชื่อ นายเป มารดา นางสอน เป็นชาวบ้านโพธิ์หมากแข้ง ตำบลโพธิ์หมากแข้ง อำเภอบึงกาฬ จังหวัดหนองคาย

บรรพชา

วันที่ 18 มีนาคม พ.ศ.2499 วัดโพธิ์ชัย ตำบลสามผง อำเภอ ศรีสงคราม จังหวัดนครพนม

อุปสมบท

วันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2500 ณ วัดเดียวกันโดยมี พระอาจารย์เกิ่ง อธิมุตต โก เป็นพระอุปัชฌาย์ พระอาจารย์ทัด กุสลจิต โต เป็นพระกรรมวาจารย์

พ.ศ.2495 สำเร็จชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียน ประชาบาลบ้านโพธิ์หมากแข้ง พ.ศ. 2502 สอบได้ นักธรรมชั้นเอก สำนักเรียนวัดศรีวิชัย พ.ศ.2515 สอบได้เปรียญธรรม 6 ประโยค สำนักเรียนวัดโพธิ์สมภรณ์ อำเภอ เมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

สมณศักดิ์

พ.ศ.2523 ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์ เป็นพระครูสัญญา ผู้ช่วยเจ้าอาวาส พระอารามหลวงชั้นเอก (ผจล.ชอ.) ในราชการที่ “พระครูสิริสารสุธี

พ.ศ.2528 ”ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์ เป็นพระครูสัญญา ผู้ช่วยเจ้าอาวาส พระอารามหลวงชั้นพิเศษ (ผจล.ชอพ) ในพระราชทานทินนามเดิม

พ.ศ.2542 ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์ เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ “พระมงคลนายก”

พ.ศ.2547 ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์ เป็นพระราชาคณะชั้นราช ที่ “พระราชวราลังการ”

พ.ศ.2559 ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์ เป็นพระราชาคณะชั้นเทพ ที่ “พระเทพมงคลนายก”

กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ /ข่าว

 

Check Also

ย้ายข้าราชการ ระดับชำนาญการและปฏิบัติการ

ย้ายข้าราชการ ระดับชำนาญการและปฏิบัติการ คลิกที่นี่