Breaking News
Home / คำสั่งกลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล / ประกาศสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ประกาศสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ประกาศสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว

file-downloads-icon

 

Check Also

การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้เป็นลูกจ้างประจำศาสนสมบัติกลาง

คลิ๊กที่นี้  ประกาศสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาต การรับสมัครสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างประจำ ศบก. Related