Breaking News
Home / ไม่มีหมวดหมู่ / ประกาศสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เรื่อง รายชื่อข้าราชการพลเรือนสามัญประเภทวิชาการ และประเภททั่วไป ผู้มีผลการปฏิบัติราชการในระดับดีเด่น+ ระดับดีเด่น ระดับดีมาก+ และระดับดีมาก ในรอบการประเมินที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

ประกาศสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เรื่อง รายชื่อข้าราชการพลเรือนสามัญประเภทวิชาการ และประเภททั่วไป ผู้มีผลการปฏิบัติราชการในระดับดีเด่น+ ระดับดีเด่น ระดับดีมาก+ และระดับดีมาก ในรอบการประเมินที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

ประกาศรายชื่อข้าราชการพลเรือนสามัญประเภทวิชาการ และประเภททั่วไป ผู้มีผลการปฏิบัติราชการในระดับดีเด่น+ ระดับดีเด่น ระดับดีมาก+ และระดับดีมาก ในรอบการประเมินที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ คลิกที่นี้

Check Also

พศจ.ขอนแก่นรายงานผลการดำเนินงานกิจกรรมแสดงความอาลัยพระบาทสมเด็จพรปรมินทรมหาภูมิพลอุดลยเดช

วันที่ ๒๓-๒๔  มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา คณะสงฆ์จังหวัดขอนแก่นร่วมกับจังหวัดขอนแก่น โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดขอนแก่น จัดโครงการเทศน์มหาชาติ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช นายพงษ์ศักดิ์  ปรีชาวิทย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาด ข้าราชการ …