Breaking News
Home / ข่าว / ข่าวประชาสัมพันธ์ / เผยแพร่เอกสารประกอบการบรรยายโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินงานฯ ของ พศ.

เผยแพร่เอกสารประกอบการบรรยายโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินงานฯ ของ พศ.

กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานเลขานุการกรม ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว เพื่อให้การบริหารจัดการข้อมูลวิชาการโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ
มีประสิทธิภาพจึงเห็นควรเผยแพร่เอกสารประกอบการบรรยายของวิทยากรในโครงการดังกล่าว รายละเอียดปรากฏตามตารางด้านล่างนี้

 

ลำดับ ชื่อไฟล์-วิทยากร ลิงค์
 1 1.นางสาวรุ่งวิไล โคตรสาลี  คลิกที่นี่
 2  นางสาววลัยรัตน์ ศรีเชียงพิมพ์  คลิกที่นี่
 3  พ.ร.บ. วินัยการเงินการคลัง  คลิกที่นี่
 4  ร่าง พ.ร.บ. วิธีการงบประมาณ พ.ศ....  คลิกที่นี่
 5  นางสาวมลฤดี อภิชนาพงศ์  คลิกที่นี่
 6  การสร้างคุณธรรมจริยธรรมในองค์กร  คลิกที่นี่
 7  ข้อสังเกตุจากการตรวจสอบงบการเงิน พศ.  คลิกที่นี่

Check Also

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ร่วมกิจกรรมงาน อุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์

วันจันทร์ที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๒ พันตำรวจโท พงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ร่วมกิจกรรมงาน "อุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์" …