Breaking News
Home / ข่าว / ข่าวประชาสัมพันธ์ / ขอให้ พศจ. ตรวจสอบข้อมูลวัดที่ได้รับการจัดสรรเงินอุดหนุนบูรณปฏิสังขรณ์วัดและการพัฒนาวัดฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

ขอให้ พศจ. ตรวจสอบข้อมูลวัดที่ได้รับการจัดสรรเงินอุดหนุนบูรณปฏิสังขรณ์วัดและการพัฒนาวัดฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

งบบูรณะฯทั่วไป ปี พ.ศ.๒๕๖๒  คลิกที่นี่

งบบูรณะพระอารามหลวง (ทั่วประเทศ)  คลิกที่นี่

งบบูรณะฯภาคใต้ ปี ๒๕๖๒  คลิกที่นี่

งบบูรณะพระอารามหลวง (ภาคใต้)  คลิกที่นี่

Check Also

ย้ายข้าราชการตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ และระดับชำนาญการ

คำสั่งสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ที่ 1035/2561 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2561 เรื่อง ย้ายข้าราชการ คลิกที่นี่