Breaking News
Home / ข่าว / ข่าวประชาสัมพันธ์ / กำหนดการและรายนามพระสงฆ์ที่เข้ารับพระราชทานเลื่อนและตั้งสมณศักดิ์

กำหนดการและรายนามพระสงฆ์ที่เข้ารับพระราชทานเลื่อนและตั้งสมณศักดิ์

กำหนดการพระราชทานสัญญาบัตร พัดยศ และผ้าไตร  ปี ๒๕๕๙   คลิกที่นี่

บัญชีรายนามพระสงฆ์ที่เข้ารับพระราชทานเลื่อนและตั้งสมณศักดิ์ ภาค 8-9 คลิกที่นี่

บัญชีรายนามพระสงฆ์ที่เข้ารับพระราชทานเลื่อนและตั้งสมณศักดิ์ ภาค 10-11-12 คลิกที่นี่

บัญชีรายนามพระสงฆ์ที่เข้ารับพระราชทานเลื่อนและตั้งสมณศักดิ์หนกลาง   คลิกที่นี่

บัญชีรายนามพระสงฆ์ที่เข้ารับพระราชทานเลื่อนและตั้งสมณศักดิ์หนเหนือ คลิกที่นี่

 บัญชีรายนามพระสงฆ์ที่เข้ารับพระราชทานเลื่อนและตั้งสมณศักดิ์ หนใต้ คลิกที่นี่

สถานที่่ที่ประกอบพิธีพระราชทานสัญญบัตร พัดยศ และผ้าไตร  คลิกที่นี่

กำหนดการ

 

Check Also

รมต.สุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ ลงพื้นที่ ณ จังหวัดอุดรธานี และจังหวัดหนองบัวลำภู

วันพุธ ที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๑ เมื่อเวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมอุดรธานี ๑ โรงแรมบ้านเชียง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี นายสุวพันธุ์ …