Breaking News
Home / ข่าว / ข่าวประชาสัมพันธ์ / ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมงานสัปดาห์เผยแผ่พระพุทธศาสนาเนื่องในวันมาฆะบูชาปี พ.ศ.๒๕๖๐

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมงานสัปดาห์เผยแผ่พระพุทธศาสนาเนื่องในวันมาฆะบูชาปี พ.ศ.๒๕๖๐

prakarcsaneeyabrata60_book

คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดมติมหาเถรสมาคม

คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดกำหนดการ

คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดหนังสือนำ

คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดใบสมัคร

Check Also

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ร่วมกับภาคีเครือข่าย ร่วมทำบุญเข้าวัด ทำดี วันธรรมสวนะ

วันศุกร์ที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๒ (ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๕) ณ วัดญาณเวศกวัน ตำบลบางกระทึก อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ …