Breaking News
Home / คำสั่งกลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล / ยกเลิกคำสั่งย้ายข้าราชการ (เฉพาะราย)

ยกเลิกคำสั่งย้ายข้าราชการ (เฉพาะราย)

คำสั่งสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ที่ 1171/2559 ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2559 เรื่อง ยกเลิกคำสั่งย้ายข้าราชการ (เฉพาะราย) คลิกที่นี่

Check Also

รับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ

ประกาศ อ.ก.พ. สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ลงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เรื่อง การรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงาน เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งนักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ และตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ชำนาญการพิเศษ …