Breaking News
Home / คำสั่งกลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล / คำสั่ง พศ ที่ ๑๒๖๑/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ จำนวน ๔๗ ราย

คำสั่ง พศ ที่ ๑๒๖๑/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ จำนวน ๔๗ ราย

คำสั่ง พศ ที่ ๑๒๖๑/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ จำนวน ๔๗ ราย คลิกที่นี่

Check Also

คำสั่งสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เรื่อง เลื่อนข้าราชการ ระดับชำนาญการพิเศษ

คำสั่งสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เรื่อง เลื่อนข้าราชการ ระดับชำนาญการพิเศษ คลิกที่นี่