Breaking News
Home / คำสั่งกลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล / คำสั่งย้ายข้าราชการ ประเภทอำนวยการ ระดับสูง

คำสั่งย้ายข้าราชการ ประเภทอำนวยการ ระดับสูง

คำสั่งสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  ที่  642/2560  ลงวันที่  16  มิถุนายน  2560 คลิกที่นี่

Check Also

รับสมัครคัดเลือกข้าราชการ เพื่อเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง

ประกาศสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ลงวันที่ 13 มีนาคม 2561 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการ เพื่อเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง คลิกที่นี่